57:15
20 Augusti, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Förvärvad hjärnskada - vad är det och vilka...

Hjärnan är komplex och styr alla fysiska och mentala funktioner. Vid en hjärnskada kan i stort...

56:05
24 Juni, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Introduktion till Självmedkänsla - “Vad vi...

När vi upplever känslomässig smärta tenderar vi vanligtvis att motstå vår upplevelse på något...

06:22
03 Juni, 2021 | Personlig assistans

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år inom...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

57:25
28 Maj, 2021 | Äldreomsorg

Kontinuerligt lärande för framtidens äldreomsorg

Genom att satsa på lättillgängliga utbildningar med kvalitetssäkrat innehåll och tydlig...

01:01:55
27 Maj, 2021 | Barn och ungdomar

En föreläsning om barn på HVB!

Att placera ett barn utanför sin familj kan vara en traumatisk händelse både för barn och...

01:01:33

Kombinerade vård- och stödinsatser, LARO...

Tema för föreläsningen är hur riktade och samordnade insatser inom Humana tillsammans med er kan...

11:55
06 Maj, 2021 | Personlig assistans

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet inom...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

01:00:40
19 April, 2021 | Metoder

Att använda validering i vardagsprat, bemötande...

Validering är ett förhållningssätt som kommer från DBT (Dialektisk beteendeterapi). Det kan...

12:00
15 April, 2021 | Personlig assistans

Avlösarservice i hemmet inom LSS (del 6)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

25:12
23 Mars, 2021 | Barn och ungdomar

Förstärkt stödboende - för ungdomar med...

Varmt välkommen till en digital informationsträff om en ny modell för några av Humanas...

01:00:16
19 Mars, 2021 | Äldreomsorg

Bygga för framtidens äldreomsorg

Genom att satsa på kvalitet, design och innovation skapar vi framtidens äldreboenden. På det här...

11:49
18 Mars, 2021 | Personlig assistans

Biträde av kontaktperson inom LSS (del 5)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...