Föreläsning om oro och hur vi hanterar ångest hos oss själva och barn

Personlig assistans

28 April, 2022

På relativt kort tid har vi människor ställts inför globala kriser såsom miljöhot, en pandemi och nu ett krig i Europa med konsekvenser som är svåra att överblicka. Vid osäkra utgångar och potentiella katastrofer tenderar människor att föreställa sig de värsta scenarierna. Detta är fullständigt normalt och något som förstås har ett överlevnadsvärde. Ibland så kan dock denna typ av händelser leda till ökad stress och ångest som ställer till det för oss i vår vardag. Detta kan vara särskilt påtagligt för barn, unga eller de som kommer från traumatiska uppväxtförhållanden med t.ex. erfarenheter av krig i andra delar av världen.

Denna föreläsning kommer att ge dig beprövade exempel på strategier som kan appliceras när du själv eller någon runt dig hamnar i negativa tankespiraler.

Föreläsningens innehåll:

  • Skillnad mellan oro, ältande och ångest
  • En enkel förklaringsmodell
  • Forskningsbaserade hanteringsstrategier
  • Oro och ångest hos små barn

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:
Bo Buhrman - 
Legitimerad psykoterapeut KBT, Behandlingschef, Humana

Dela video