01:01:01

Få alla dina frågor besvarade om TFCO - möt ett...

Vad innebär det att arbeta i ett TFCO-team? Vilka krav och möjligheter finns? Vad menas...

59:12

Så kan samhället minska utanförskap och bryta...

Vad innebär det för en individ att hamna i utanförskap och kriminalitet? Flera studier visar att...

58:12
23 Februari, 2024 | Individ- och familjeomsorg

Hur kan samhället agera tidigare för att minska...

Kriminalitet bland unga minskar generellt men gängkriminaliteten ökar. Gängkriminalitet,...

59:51
22 Januari, 2024 | Individ- och familjeomsorg

Arbeta evidensbaserat för att skapa trygga...

Det finns inga enkla förklaringar till varför vissa barn och unga utvecklar normbrytande beteende...

58:43
17 November, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Stärk ditt föräldraskap för att bekämpa...

Hur kan vi stärka vårt föräldraskap och skapa tryggare relationer med våra barn för att bli en...

01:00:35
22 Oktober, 2023 | Personlig assistans

Sex, drugs and rock'n'roll?! - Funkismorsorna

Våra liv är rock'n'roll med allt som ingår och ska fixas, och vi kämpar med mediciner (”drugs”)...

01:00:29
13 Oktober, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Investera i ditt föräldraskap: Bli en bättre...

Vissa föräldraegenskaper och förmågor är kopplade till olika hälsoeffekter hos barnen under deras...

55:39
06 Oktober, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Att hantera känslor - grunden i allt...

Har du hamnat i situationer då du är rädd att den du ska möta kommer reagera kraftigt på det ni...

01:00:19
25 September, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Att bryta den negativa utveckling som...

Vad är hjälpsamt och vad vet vi egentligen om de insatser som ges i Sverige? I denna föreläsning...

01:02:13
18 Augusti, 2023 | Personlig assistans

Skolan och NPF- Vad kan man tänka på?

Skolstart! Föräldrar till barn med NPF-diagnos kan skolstarten kantas av oro och osäkerhet. Hur...

01:01:44
02 Juni, 2023 | Barn och ungdomar

Stigar genom labyrinten: Att navigera...

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland...

01:02:40

Att acceptera sig själv och sin situation: En...

Enligt DBT (Dialektisk beteendeterapi) ligger det dialektik i begreppet acceptans: att åstadkomma...