01:00:19
25 September, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Att bryta den negativa utveckling som...

Vad är hjälpsamt och vad vet vi egentligen om de insatser som ges i Sverige? I denna föreläsning...

55:27
18 Augusti, 2023 | Personlig assistans

Skolan och NPF- Vad kan man tänka på?

Skolstart! Föräldrar till barn med NPF-diagnos kan skolstarten kantas av oro och osäkerhet. Hur...

01:01:44
02 Juni, 2023 | Barn och ungdomar

Stigar genom labyrinten: Att navigera...

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland...

01:02:40

Att acceptera sig själv och sin situation: En...

Enligt DBT (Dialektisk beteendeterapi) ligger det dialektik i begreppet acceptans: att åstadkomma...

01:02:20
15 Maj, 2023 | Personlig assistans

NPF i familjen? Klara sommarlovet på bästa sätt!

Hur ska man klara av den sista tiden till sommarlovet och hur orkar man med ett sommarlov? Ska...

51:57

Att vända en hopplös situation - hur...

Många kommuner har en utmaning i att kunna möta familjer som har svårare problematik inom den...

58:46
27 April, 2023 | Barn och ungdomar

Barns utsatthet på nätet – så kan vi se,...

Journalist och författare Caroline Engvall tar upp aktuella fakta om såväl brotten som barnen och...

57:41
21 April, 2023 | Personlig assistans

Väntesorg

Hur förhåller man sig till ovissheten om hur länge ens barn ska leva? Vad blir viktigt när vi...

01:01:35
17 Mars, 2023 | Barn och ungdomar

Barnmisshandel - vad vet vi och vad gör vi?

Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt...

01:03:08
10 Mars, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Hur vi kan undvika sammanbrott och flera...

Det evidensbaserade, och av Socialstyrelsen rekommenderade, behandlingsprogrammet TFCO har...

56:33
03 Mars, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Vad gör traumatiska händelser med oss och vad...

Fokusfredag i tre delar om hur belastande händelser i barndomen påverkar och hur vi kan förebygga...

01:48:27
02 Mars, 2023 | Barn och ungdomar

Sexuella övergrepp och sexuell utsatthet

För dig som är familjehem eller har tankar på att bli familjehem inom Humana. Föreläsning syftar...