55:42
13 Maj, 2022 | Personlig assistans

Lilla Speedos mamma- Att leva med NPF i familjen

Sara är mamma till  barn med ADHD, ADD, Tourette, autypisk autism och en släng OCD (tvång). Hon...

58:38
25 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hur mäter vi effekterna av det vi gör?

Välkommen till en Fokusfredag om sociala utfall och utfallsmått. Det är hög tid att börja...

01:03:08
04 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

När empatin sinar och klientens/kundens lidande...

Varmt välkommen till en digital föreläsning om Empatitrötthet. Empati, det vill säga förmågan...

01:00:52
20 Oktober, 2022 | Personlig assistans

Sexualitet utanför funktionsnormen

Sexualitet är något inom oss som är fullt av antaganden hur saker och ting ska ske och hur. För...

43:53
12 Oktober, 2022 | Föreläsningar

Connect: Ett traumamedvetet program baserat på...

Varmt välkommen till en digital föreläsning gällande introduktion till Connect. Connect är ett...

49:06
11 Oktober, 2022 | Föreläsningar

Positiv Psykologi - enkla förändringar för ökad...

Varmt välkommen till en digital föreläsning om positiv psykologi. Vi människor strävar ständigt...

43:02
10 Oktober, 2022 | LSS

Tydliggörande pedagogik - Att förebygga och...

Varmt välkommen till en digital föreläsning gällande tydliggörande pedagogik inom LSS. Vi alla...

49:55
06 Juli, 2022 | Personlig assistans

Stärkt assistans- vad betyder riksdagens beslut?

Riksdagen har beslutat om en ny lag Stärkt rätt till personlig assistans. Vår chefsjurist Josefin...

52:47
03 Juni, 2022 | Personlig assistans

Minska konflikter med hjälp av lågaffektivt...

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande LAB - Lågaffektivt bemötande. Föreläsningen är...

55:50
03 Juni, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Digitalt verktyg skapar samverkan kring barn...

Varmt välkommen till en digital föreläsning med Nicolina Fransson, Sociologi fil.mast, barn- och...

35:52
02 Juni, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ett av världens största samhällsproblem är våld mot kvinnor och barn. Hedersrelaterat våld och...

58:11
13 Maj, 2022 | Barn och ungdomar

Färdighetsträning (DBT) som hjälp vid...

Att arbeta med ungdomar som självskadar och uttrycker suicidönskan är svårt och emotionellt...