58:43
17 November, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Stärk ditt föräldraskap för att bekämpa...

Hur kan vi stärka vårt föräldraskap och skapa tryggare relationer med våra barn för att bli en...

01:00:29
13 Oktober, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Investera i ditt föräldraskap: Bli en bättre...

Vissa föräldraegenskaper och förmågor är kopplade till olika hälsoeffekter hos barnen under deras...

55:39
06 Oktober, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Att hantera känslor - grunden i allt...

Har du hamnat i situationer då du är rädd att den du ska möta kommer reagera kraftigt på det ni...

01:00:19
25 September, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Att bryta den negativa utveckling som...

Vad är hjälpsamt och vad vet vi egentligen om de insatser som ges i Sverige? I denna föreläsning...

01:02:40

Att acceptera sig själv och sin situation: En...

Enligt DBT (Dialektisk beteendeterapi) ligger det dialektik i begreppet acceptans: att åstadkomma...

51:57

Att vända en hopplös situation - hur...

Många kommuner har en utmaning i att kunna möta familjer som har svårare problematik inom den...

01:03:08
10 Mars, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Hur vi kan undvika sammanbrott och flera...

Det evidensbaserade, och av Socialstyrelsen rekommenderade, behandlingsprogrammet TFCO har...

56:33
03 Mars, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Vad gör traumatiska händelser med oss och vad...

Fokusfredag i tre delar om hur belastande händelser i barndomen påverkar och hur vi kan förebygga...

58:38
25 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hur mäter vi effekterna av det vi gör?

Det är hög tid att börja jämföra de vård och behandlingsresultat vi får ut av insatser som görs...

01:00:31
04 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

När empatin sinar och anhöriges/klientens...

Empati, det vill säga förmågan att uppmärksamma- och leva sig in i en annan människas...

55:50
03 Juni, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Digitalt verktyg skapar samverkan kring barn...

Varmt välkommen till en digital föreläsning med Nicolina Fransson, Sociologi fil.mast, barn- och...

35:52
02 Juni, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ett av världens största samhällsproblem är våld mot kvinnor och barn. Hedersrelaterat våld och...