58:38
25 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hur mäter vi effekterna av det vi gör?

Välkommen till en Fokusfredag om sociala utfall och utfallsmått. Det är hög tid att börja...

01:03:08
04 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

När empatin sinar och klientens/kundens lidande...

Varmt välkommen till en digital föreläsning om Empatitrötthet. Empati, det vill säga förmågan...

55:50
03 Juni, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Digitalt verktyg skapar samverkan kring barn...

Varmt välkommen till en digital föreläsning med Nicolina Fransson, Sociologi fil.mast, barn- och...

35:52
02 Juni, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ett av världens största samhällsproblem är våld mot kvinnor och barn. Hedersrelaterat våld och...

57:16
29 April, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Vikten med att utföra en riskbedömning och den...

Sexuellt utagerande beteende hos barn och unga är en komplex problematik som bottnar i närvaron...

01:00:52
03 Mars, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Unga som agerar ut sexuellt - Bedömning och...

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland...

01:01:01
10 December, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ett av världens största samhällsproblem är våld mot kvinnor och barn. Hedersrelaterat våld och...

01:00:36
29 Oktober, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Psykiskt mående och självskadande hos...

Transpersoner är ett paraplybegrepp, där den gemensamma nämnaren är att könsidentiteten och/eller...

01:00:12
08 Oktober, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Introduktion till Självmedkänsla - “Vad vi...

Varmt välkommen till en introduktion till Självmedkänsla. När vi upplever känslomässig smärta...

57:35
01 Oktober, 2021 | Individ- och familjeomsorg

LAB - Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på...

57:15
20 Augusti, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Förvärvad hjärnskada - vad är det och vilka...

Hjärnan är komplex och styr alla fysiska och mentala funktioner. Vid en hjärnskada kan i stort...

56:05
24 Juni, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Introduktion till Självmedkänsla - “Vad vi...

När vi upplever känslomässig smärta tenderar vi vanligtvis att motstå vår upplevelse på något...