Minska konflikter med hjälp av lågaffektivt bemötande -LAB

Personlig assistans

03 Juni, 2022

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande LAB - Lågaffektivt bemötande. Föreläsningen är bland annat till för dig som närstående, arbetar inom personlig assistans, LSS, NPF-förälder eller bara har ett intresse av relationer och bemötande.

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos.

Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende. Ofta handlar det om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.

Genom att tillämpa tre principer i mötet med andra människor så behöver vi inte känna oss maktlösa när vi möter ett problemskapande beteende (ansvarsprincipen, kontrollprincipen samt principen om affektsmitta). Ett lågaffektivt förhållningssätt kan du med fördel ha användning för i alla relationer.

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Föreläsare:
Johan Fröberg - 
Utbildning & metodhandledning, Humana

Dela video