53:46
12 November, 2021 | Metoder

Connect - Ett traumamedvetet program baserat på...

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning. Programmet fokuserar på att stärka...

01:00:36
29 Oktober, 2021 | Äldreomsorg

Vem får ta beslut åt min förälder som har demens?

Frågan speglar en av de juridiska utmaningar som finns inom äldreomsorgen. På detta webbinarie...

01:00:36
29 Oktober, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Psykiskt mående och självskadande hos...

Transpersoner är ett paraplybegrepp, där den gemensamma nämnaren är att könsidentiteten och/eller...

01:00:21
15 Oktober, 2021 | Metoder

Ett nytt korttidsprogram, B12 - för unga som...

Kriminalitet i vissa ungdomsgrupper har ökat i Sverige de senaste åren och...

01:00:12
08 Oktober, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Introduktion till Självmedkänsla - “Vad vi...

Varmt välkommen till en introduktion till Självmedkänsla. När vi upplever känslomässig smärta...

01:00:04
06 Oktober, 2021 | Personlig assistans

Gott liv för alla – utmaningar och möjligheter...

När ett barn föds eller drabbas av en funktionsnedsättning innebär det stora förändringar även...

56:47
01 Oktober, 2021 | Äldreomsorg

Fallprevention i praktiken

Det är vanligt att äldre faller och en stor del av arbetet inom äldreomsorgen är att förebygga...

57:35
01 Oktober, 2021 | Individ- och familjeomsorg

LAB - Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på...

23:12
23 September, 2021 | Personlig assistans

Bostad med särskild service för vuxna eller...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

57:33
17 September, 2021 | Barn och ungdomar

Ungdomars delaktighet i familjebehandlingsinsatser

Barn har enligt Barnkonventionen artikel 12 rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Få...

23:04
09 September, 2021 | Personlig assistans

Boende i familjehem eller bostad med särskild...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

01:00:05
03 September, 2021 | Metoder

Inblick i MI – en personcentrerad samtalsmetod

Varmt välkommen till ett webbseminarium gällande MI – motiverande samtal. MI – Motiverande...