LAB - Lågaffektivt bemötande

Metoder

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande LAB - Lågaffektivt bemötande.

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende. Ofta handlar det om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.

Genom att tillämpa tre principer i mötet med andra människor så behöver vi inte känna oss maktlösa när vi möter ett problemskapande beteende (ansvarsprincipen, kontrollprincipen samt principen om affektsmitta). Ett lågaffektivt förhållningssätt kan du med fördel ha användning för i alla relationer.

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Datum: Fredag 1 april kl 8.30-9.30

Dela video