Färdighetsträning (DBT) som hjälp vid emotionell instabilitet

Barn och ungdomar

13 Maj, 2022

Att arbeta med ungdomar som självskadar och uttrycker suicidönskan är svårt och emotionellt påfrestande. Forskning visar att Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en av de behandlingsformer som har bäst effekt för denna problematik. Målet är att minska självskadande, öka färdigheter och minska på lidandet - för att få ett liv som är värt att leva.

Föreläsningens innehåll:

• Introduktion till DBT

• Emotionell instabilitet

• Systemisk Perspektiv

• Hur jobbar vi med målgruppen?

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Datum: Fredag 13 maj kl 08.30-09.30

Föreläsare:

Jonas Wallander, Psykolog

Dela video