Vikten med att utföra en riskbedömning och den funktion det fyller för behandlaren, socialtjänsten och ungdomen/anhöriga.

Individ- och familjeomsorg

29 April, 2022

Sexuellt utagerande beteende hos barn och unga är en komplex problematik som bottnar i närvaron av ett antal återkommande riskfaktorer. Dessa riskfaktorer har forskats fram och tillsammans med klinisk erfarenhet utgör grunden i de riskinstrument som används som del av en omfattande bedömning av risk, behov och mottaglighet. Dessa principer, i sin tur, utgör grunden för behandlingsarbete. Syftet med denna föreläsning är att öka förståelsen för vikten av att göra riskbedömningar inför beslutsfattande kring vilka behandlingsinsatser som behövs.

Föreläsningens innehåll:

  • Riskbedömning allmänt
  • Riskinstrumenten ERASOR samt AR-RSBP.
  • Roll av riskbedömning i relation till Risk, Behov och Mottaglighets principerna.
  • Funktionen för alla inblandade parter
  • Sammanfattning med fokus på vikten av att göra riskbedömningar 

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:
Julie Richter - Leg. Psykolog, Humana
Josefine Azrang - Placeringskoordinator

Dela video