Unga som agerar ut sexuellt - Bedömning och behandling

Individ- och familjeomsorg

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland professionella. Denna föreläsning bygger på häftet "Råd och Riktlinjer", som tagits fram med syftet att informera professionella om hur bedömning och behandling av denna grupp bör ske. Målet är att främja en prosocial utveckling, och att minska riskerna för återfall i sexuellt utagerande beteende. 

Föreläsningens innehåll:

  • Introduktion 
  • Systemisk Perspektiv 
  • Bedömning av återfallsrisk samt behandlingsbehov 
  • Övergreppsspecifik behandling

 

Föreläsare:
Jonas Wallander, leg. Psykolog med vidareutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är den behandlingsform med bäst stöd för personer med emotionell instabilitet. Jonas arbetar mot två HVB-enheter i Humana, varav den ena tar emot flickor, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, samt transsexuella ungdomar.

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Datum: Fredag 28 januari kl 08.30-09.30

Dela video