Connect: Ett traumamedvetet program baserat på anknytningsteori

Föreläsningar

12 Oktober, 2022

Varmt välkommen till en digital föreläsning gällande introduktion till Connect.

Connect är ett anknytningsbaserat och traumamedvetet program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns och tonåringars utveckling. Connect hjälper omsorgspersoner/behandlingspersonal att utveckla lyhördhet, förståelse samt uppmärksamhet i relation till barnet/tonåringen/klienten. Programmet fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån detta i förhållande till barnet/tonåringen/klienten. Connect hjälper föräldrar och andra omsorgspersoner att hitta nya sätt att förstå barnet/tonåringen/klienten och dess beteende samt nya sätt att förstå sig själv och sitt sätt att reagera på.

Exempel på områden vi arbetar med:

  • Att sätta gränser utan att riskera relationen
  • Att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
  • Att hantera konflikter utan att trappa upp dem
  • Att visa att det alltid är möjligt att bli sams

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 45 minuter lång.

Datum: Onsdag 12 oktober kl 08.30-09.15

Dela video