Vad gör traumatiska händelser med oss och vad kan vi behöva förstå för att möta familjer med komplexa problem?

Individ- och familjeomsorg

Fokusfredag i tre delar om hur belastande händelser i barndomen påverkar och hur vi kan förebygga och hjälpa barn och familjer som har komplexa problem.

Det finns mycket forskning som visar att svåra upplevelser och händelser i barndomen, så kallade Adverse Childhood Experiences (ACE) , kan få negativa konsekvenser för oss människor på olika sätt under hela livet. Ju fler svåra händelser man är med om i barndomen desto större är risken för både sociala, känslomässiga och fysiska problem. Denna kunskap behöver vi ta till oss och ha med oss när vi möter de som är i behov av hjälp. Att arbeta med grupper som är extra utsatta och som har mer komplex problematik är utmanande och det finns inga enkla lösningar. Genom kunskapen om tidiga svåra upplevelser kan vi bli hjälpta i hur vi kan förstå, bemöta och arbeta med och runt de familjer som lever i utsatthet.

Del 1 - föreläsningens innehåll:

 • Adverse Childhood Experiences – vad forskningen säger
 • Hur kan man förstå den påverkan ACE har för individer? 
 • Viktiga utgångspunkter och komponenter i arbetet med familjer som är belastade av svåra händelser

Tillfällen:

 • Del 1 - 3 mars:
  Vad gör traumatiska händelser med oss och vad kan vi göra för att möte familjer med komplexa problem?
 • Del 2 - 12 maj (klicka här):
  Att möta familjer med komplexa problem via strukturerad öppenvård
 • Del 3 - 22 sept (klicka här):
  Vad ska man satsa på och vilka insatser ska vi ge? Vikten av att stärka upp familjer och det förebyggande arbetet, så att placeringar kan undvikas i högre grad

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare: Anne-Lie Säker - Metodgarant IHF och Doktorand

Dela video