När empatin sinar och anhöriges/klientens lidande blir ditt eget – En föreläsning om empatitrötthet

Individ- och familjeomsorg

04 November, 2022 individ- och familjeomsorg

Empati, det vill säga förmågan att uppmärksamma- och leva sig in i en annan människas känslotillstånd, är en viktig egenskap hos den yrkesverksamme som möter lidande i sin vardag. Empatin utgör en grogrund för en god relation och ökar chansen för att hjälpinsatser ska få önskad effekt.  

Att dagligen ta del av svåra livsöden kan vara oerhört påfrestande. Många yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, personlig assistans och socialt arbete vittnar om att deras empatiska förmåga successivt avtagit. Hur klienters/kunders traumatiska upplevelser kopplat grepp om deras egna liv samt om hur deras egna psykiska och fysiska välbefinnande har försämrats. Dessa upplevelser, bland många andra, kan vara tecken på empatitrötthet.

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är empatitrötthet?
  • En personlig brist eller ett strukturellt problem?
  • Är du empatitrött? Strategier för att identifiera sina egna risksignaler
  • Praktiska råd för att förebygga och hantera empatitrötthet

Föreläsare: 

Simon Ezra, PTP-Psykolog och doktorand.
Simon arbetar till vardags med ungdomar på stödboende- och HVB-verksamheter i Region Uppland. Parallellt med det kliniska arbetet doktorerar han vid Uppsala universitet. Hans avhandlingsområde är ”Psykologisk behandling vid antisocialt beteende hos ungdomar”. 

Dela video