Tydliggörande pedagogik - Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

LSS

Vi alla behöver (i olika utsträckning) förberedelse, förutsägbarhet och en förståelse över vad som ska hända i olika aktiviteter i vårt liv.

För personer med exempelvis autism och/eller en intellektuell funktionsnedsättning kan detta vara svårt och ibland omöjligt att skapa på egen hand. Då kan tydliggörande pedagogik användas för att underlätta och tydliggöra vardagen.
Omgivningen kan där spela en viktig roll genom att bland annat genom tydliggörande kompenserar för de svårigheterna och möjliggöra att personen blir så självständig som möjligt.

Tydliggörandet består bland annat genom att svara på frågorna:

  • Varför?
  • Vad?
  • Var?
  • Med vem?
  • När?
  • Hur ska det göras?
  • Hur länge?
  • Hur mycket?
  • Vad händer sedan?

Målet med tydliggörande pedagogik är att ge individen ökad kontroll över sin vardag och därmed öka funktionsförmågan. Det i sig förebygger och minskar utmanande beteende. Detta görs exempelvis genom att miljöer, aktiviteter och uppgifter förklaras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt.
På föreläsningen beskriver Mahina Havelius grunderna i tydliggörande pedagogik, hur det kan 

förebygga och minska utmanande beteende och visar en del visuella exempel på tydliggörande.

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 45 minuter lång.

Föreläsare:
Mahina Havelius - 
Socionom, Humana

Dela video