23:12
23 September, 2021 | Personlig assistans

Bostad med särskild service för vuxna eller...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

23:04
09 September, 2021 | Personlig assistans

Boende i familjehem eller bostad med särskild...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

06:22
03 Juni, 2021 | Personlig assistans

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år inom...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

11:55
06 Maj, 2021 | Personlig assistans

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet inom...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

12:00
15 April, 2021 | Personlig assistans

Avlösarservice i hemmet inom LSS (del 6)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

11:49
18 Mars, 2021 | Personlig assistans

Biträde av kontaktperson inom LSS (del 5)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

17:02
25 Februari, 2021 | Personlig assistans

Ledsagning inom LSS (del 4)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

46:28
04 Februari, 2021 | Personlig assistans

Vad är personlig assistans? (del 3)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

15:18
14 Januari, 2021 | Personlig assistans

Råd och stöd inom LSS (del 2)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

22:48
17 December, 2020 | Personlig assistans

Vad är LSS? (del 1)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...