47:06
10 December, 2021 | Personlig assistans

Vad händer när jag blir myndig? Del 1 av 2

En föreläsningsserie i två delar där vi pratar om och reder ut några av de saker som är bra att...

46:10
26 November, 2021 | Personlig assistans

Utvecklas i din assistans och som personlig...

Assistansyrket är en av Sveriges största yrkesgrupper. Att öka tydligheten i arbetsuppgifterna...

14:51
18 November, 2021 | Personlig assistans

Daglig verksamhet inom LSS (del 11)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningar om LSS Lagen om Stöd och Service för vissa...

01:00:04
06 Oktober, 2021 | Personlig assistans

Gott liv för alla – utmaningar och möjligheter...

När ett barn föds eller drabbas av en funktionsnedsättning innebär det stora förändringar även...

23:12
23 September, 2021 | Personlig assistans

Bostad med särskild service för vuxna eller...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

23:04
09 September, 2021 | Personlig assistans

Boende i familjehem eller bostad med särskild...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

06:22
03 Juni, 2021 | Personlig assistans

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år inom...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

11:55
06 Maj, 2021 | Personlig assistans

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet inom...

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

12:00
15 April, 2021 | Personlig assistans

Avlösarservice i hemmet inom LSS (del 6)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

11:49
18 Mars, 2021 | Personlig assistans

Biträde av kontaktperson inom LSS (del 5)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

17:02
25 Februari, 2021 | Personlig assistans

Ledsagning inom LSS (del 4)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...

46:28
04 Februari, 2021 | Personlig assistans

Vad är personlig assistans? (del 3)

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS! Lagen om Stöd och...