Gott liv för alla – utmaningar och möjligheter i en funkisfamilj

Personlig assistans

06 Oktober, 2021 personlig assistans

När ett barn föds eller drabbas av en funktionsnedsättning innebär det stora förändringar även för barnets närstående. Ett tidigt stöd med bra bemötande och direktsamverkan mellan olika aktörer – liksom ett helhetsperspektiv på alla familjemedlemmar – är viktiga faktorer som kan bidra till att familjen fortare kan hitta verktyg för att skapa ett så gott liv som möjligt.

Agenda:

  • Introduktion av Anna Pella
  • Utmaningar i en funkisfamilj
  • Möjligheter i en funkisfamilj
  • Tips/kontakt

Du som anhörig eller professionell får möjlighet att reflektera kring de utmaningar och möjligheter som finns för att funkisfamiljer ska kunna leva ett gott liv. 

Föreläsare:
Anna Pella - Författare, journalist och föreläsare

Vill du veta mer om vad Humana har på gång?

Aktuellt hos Humana 

Dela video