Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom inom LSS (del 9)

Personlig assistans

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS!

Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) är till för att hjälpa personer med funktionsvariationer att kunna leva livet som alla andra. Det och mycket mer kommer vår föreläsningsserie att handla om.

Ibland är det nödvändigt att bo hos någon annan än sin ursprungliga familj. Då är det viktigt att det nya boendet är tryggt och bra för alla parter.
Vem har rätt till familjehem eller särskilt boende inom LSS? Hur funkar det och vem kan bli familjehem? Dessa och alla andra frågor tar vi upp i föreläsningen.

Talare och kontakt

Dela video