Taggad med individ- och familjeomsorg

59:00
17 Februari, 2023 | Barn och ungdomar

Bemötande av traumatiserade barn och ungdomar...

Ett barn som genomlevt stora påfrestningar och trauma behöver inte utveckla posttraumatisk stress...

58:38
25 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hur mäter vi effekterna av det vi gör?

Det är hög tid att börja jämföra de vård och behandlingsresultat vi får ut av insatser som görs...

01:00:31
04 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

När empatin sinar och anhöriges/klientens...

Empati, det vill säga förmågan att uppmärksamma- och leva sig in i en annan människas...

43:53
12 Oktober, 2022 | Föreläsningar

Connect: Ett traumamedvetet program baserat på...

Connect är ett anknytningsbaserat och traumamedvetet program för stöd till föräldrar, familjehem...

49:06
11 Oktober, 2022 | Föreläsningar

Positiv Psykologi - enkla förändringar för ökad...

Vi människor strävar ständigt efter att må bättre men mår ofta sämre av denna ständiga jakt på...

43:02
10 Oktober, 2022 | LSS

Tydliggörande pedagogik - Att förebygga och...

Vi alla behöver (i olika utsträckning) förberedelse, förutsägbarhet och en förståelse över vad...

01:00:12
01 April, 2022 | Metoder

LAB - Lågaffektivt bemötande

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande LAB - Lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt...

58:19
25 Mars, 2022 | LSS

Färdighetsträning i Dialektisk Beteende Terapi...

Målet i färdighetsträning är att lära sig förändra sitt eget beteende, känslor och tankar som är...

01:00:52
03 Mars, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Unga som agerar ut sexuellt - Bedömning och...

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland...

01:01:01
10 December, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ett av världens största samhällsproblem är våld mot kvinnor och barn. Hedersrelaterat våld och...

53:46
12 November, 2021 | Metoder

Connect - Ett traumamedvetet program baserat på...

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning. Programmet fokuserar på att stärka...

01:00:36
29 Oktober, 2021 | Individ- och familjeomsorg

Psykiskt mående och självskadande hos...

Transpersoner är ett paraplybegrepp, där den gemensamma nämnaren är att könsidentiteten och/eller...