Barnmisshandel - vad vet vi och vad gör vi?

Barn och ungdomar

Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt barnmisshandel fortsätter bo kvar hemma hos sina föräldrar. För de flesta barn gäller detta utan att våldet bearbetats eller att oron för nytt våld har försvunnit. Barnkonventionen är tydlig och numera även lag i Sverige – ”barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld”.  

Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom som ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld. Behandlingen KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) började användas i Sverige 2007 och är en behandlingsinsats för familjer där det finns misstanke om barnmisshandel.

Föreläsningens innehåll:

  • Hur ser forskningen ut inom barnmisshandel?
  • Hur kan vi behandla och förebygga? 
  • Hur kan vi aktivt arbeta bort våld ur familjen och lära föräldrarna andra strategier samtidigt som barnen får bearbeta det de upplevt?

 

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

Föreläsare: Linda Palmdell, Metodgarant, KIBB utbildare/handledare

Dela video