Taggad med Individ- och familjeomsorg

01:00:19
25 September, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Att bryta den negativa utveckling som...

Vad är hjälpsamt och vad vet vi egentligen om de insatser som ges i Sverige? I denna föreläsning...

01:01:44
02 Juni, 2023 | Barn och ungdomar

Stigar genom labyrinten: Att navigera...

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland...

01:02:40

Att acceptera sig själv och sin situation: En...

Enligt DBT (Dialektisk beteendeterapi) ligger det dialektik i begreppet acceptans: att åstadkomma...

51:57

Att vända en hopplös situation - hur...

Många kommuner har en utmaning i att kunna möta familjer som har svårare problematik inom den...

01:01:35
17 Mars, 2023 | Barn och ungdomar

Barnmisshandel - vad vet vi och vad gör vi?

Majoriteten av de barn i Sverige som kommer till socialtjänstens kännedom på grund av misstänkt...

01:03:08
10 Mars, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Hur vi kan undvika sammanbrott och flera...

Det evidensbaserade, och av Socialstyrelsen rekommenderade, behandlingsprogrammet TFCO har...

56:33
03 Mars, 2023 | Individ- och familjeomsorg

Vad gör traumatiska händelser med oss och vad...

Fokusfredag i tre delar om hur belastande händelser i barndomen påverkar och hur vi kan förebygga...

01:48:27
02 Mars, 2023 | Barn och ungdomar

Sexuella övergrepp och sexuell utsatthet

För dig som är familjehem eller har tankar på att bli familjehem inom Humana. Föreläsning syftar...

59:00
17 Februari, 2023 | Barn och ungdomar

Bemötande av traumatiserade barn och ungdomar...

Ett barn som genomlevt stora påfrestningar och trauma behöver inte utveckla posttraumatisk stress...

58:38
25 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

Hur mäter vi effekterna av det vi gör?

Det är hög tid att börja jämföra de vård och behandlingsresultat vi får ut av insatser som görs...

01:00:31
04 November, 2022 | Individ- och familjeomsorg

När empatin sinar och anhöriges/klientens...

Empati, det vill säga förmågan att uppmärksamma- och leva sig in i en annan människas...

43:53
12 Oktober, 2022 | Föreläsningar

Connect: Ett traumamedvetet program baserat på...

Connect är ett anknytningsbaserat och traumamedvetet program för stöd till föräldrar, familjehem...