Att vända en hopplös situation - hur strukturerad öppenvård kan göra skillnad för familjer i kris

Individ- och familjeomsorg

Många kommuner har en utmaning i att kunna möta familjer som har svårare problematik inom den egna öppenvården på ett tydligt och strukturerat sätt. Flera kommuner har också utmaningar i att minska antalet placeringar och att hitta insatser som både blir ekonomiskt och socialt hållbara. 

En strukturerad och manualbaserad metod som används på ett 20-tal öppenvårdsenheter i Sverige är Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF). Det är en svenskutvecklad metod som har utvärderats med goda resultat. Den bygger på komponenter som forskning visat vara framgångsrika i arbetet med familjer där individer är belastade av många svåra erfarenheter i livet, så kallade Adverse Childhood Experiences.

I föreläsningen kommer Zorica Petkovic, Petra Stojkovic och Karin Halfvarsson från IHF-teamet i Uppsala kommun vara med och berätta om sina erfarenheter att arbeta på detta sätt med familjer, för att undvika eller förkorta placering.

 

Del 2 - föreläsningens innehåll:

  • Kort genomgång av grundkomponenterna i IHF
  • Vilka skäl som kan ligga till grund för en satsning på mer strukturerad öppenvård
  • Vilka utmaningar och vinster som finns med att implementera ett strukturerat och manualbaserat arbetssätt för målgruppen
  • Ett fallexempel på hur man vänt situationen för en familj som av många professionella var utdömda på förhand

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fokusfredag i tre delar med Anne-Lie Säker:

  • Del 1 - 3 mars: Vad gör traumatiska händelser med oss och vad kan vi göra för att möta familjer med komplexa problem? - Se inspelning: Klicka här 
  • Del 2 - 12 maj: Att vända en hopplös situation - hur strukturerad öppenvård kan göra skillnad för familjer i kris
  • Del 3 - hösten 2023: Vad ska man satsa på och vilka insatser ska vi ge? Vikten av att stärka upp familjer och det förebyggande arbetet, så att placeringar kan undvikas i högre grad

Föreläsare: Anne-Lie Säker, metodgarant IHF och doktorand, Humana

Zorica Petkovic, Enhetschef Eksätra HVB och familjebehandlare i IHF, Uppsala kommun

Petra Stojkovic, Teamledare Eksätra HVB, Uppsala kommun

Karin Halfvarsson, Samordnare och Familjebehandlare IHF, Uppsala kommun

Dela video