Att acceptera sig själv och sin situation: En väg till förändring

Individ- och familjeomsorg

Enligt DBT (Dialektisk beteendeterapi) ligger det dialektik i begreppet acceptans: att åstadkomma en förändring är möjligt enbart när man kan acceptera att saker och ting är som de är. Acceptans kom som begrepp till psykologin med den tredje vågen. Det och medveten närvaro följs åt i de moderna psykologiska skolorna. Under den här föreläsningen kommer vi att främst prata om de här begreppen utifrån den dialektiska beteendeterapin (DBT). Vi kommer att prata om vad det innebär att acceptera sig själv och det skick man är i. 

Acceptans är alltså inte att man med tolerans och oändligt tålamod förhåller sig till svåra eller destruktiva situationer och stannar i dem. Snarare handlar acceptans om att man medvetet erkänner för sig själv de problem som finns och gör de mest effektiva val för att lösa eller lämna dem. Alla problem är inte lösliga och då behöver vi använda vår psykologiska flexibilitet för att acceptera läget radikalt. Radikal acceptans kan innebära att man ger upp sin kamp att förändra verkligheten. Acceptans tränas som en färdighet men målet är att vara delaktig i sitt eget liv.

Föreläsningens innehåll:

  • Självacceptans och acceptans av nuvarande situation
  • Radikal acceptans och psykologisk flexibilitet
  • Träning av acceptans som färdighet 
  • Delaktighet i det egna livet

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare: Natalia Engsheden, leg. psykolog

Dela video