Att hantera känslor - grunden i allt professionellt bemötande

Individ- och familjeomsorg

06 Oktober, 2023 individ- och familjeomsorg

Har du hamnat i situationer då du är rädd att den du ska möta kommer reagera kraftigt på det ni ska prata om? Eller har du kanske mött någon på jobbet som blivit så upprörd att hen hotat dig på något sätt? Eller själv varit nära att tappa fattningen i ett känsloladdat möte? Att ha strategier för att kunna hantera både egna och andras känslor är avgörande för att kunna agera professionellt, d v s inte dras med i känslorna men samtidigt vara medmänsklig.

Föreläsningens innehåll:

  • Känslornas ABC
  • Strategier för att bemöta andras känslor så att de inte eskalerar.
  • Strategier för att hantera mina egna känslor när de vill ta över.

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

 

Föreläsare:

Emma Cronberg
Legitimerad psykolog,
Cureum - Humana

Dela video