Stärk ditt föräldraskap för att bekämpa riskfaktorer

Individ- och familjeomsorg

17 November, 2023 individ- och familjeomsorg, metoder

Hur kan vi stärka vårt föräldraskap och skapa tryggare relationer med våra barn för att bli en motvikt till redan etablerade riskfaktorer?

Det finns ju inga enkla och självklara samband mellan barns uppväxtvillkor och deras utveckling. Men idag vet vi ändå något om hur prognosen ser ut om det finns tidigt etablerade riskfaktorer hos barn och i familjer. Om dessa sårbarhetsfaktorer och möjliga framtidsutsikter ska vi prata om under denna föreläsning.

På vilket sätt kan vi stötta föräldrar så att relationerna till barnen kan bli tryggare? Och dessutom tjäna som en motvikt till andra sämre alternativ i ungdomarnas liv som riskerar att kräva mer ingripande insatser från samhället? Är det möjligt att hjälpa familjer att ”hitta tillbaka” till varandra? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fokusfredag i tre delar med Lisa Skutin:

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:

Lisa Skutin - Socionom, handledare och utbildare i Connect samt metodgarant för Connect - Humana individ och familj

Mikael Kvalevaag & Klara Spross - Familjebehandlare på Hemmaplansteamet i Malmö kommun

Dela video