Hur kan samhället agera tidigare för att minska gängkriminalitet?

Individ- och familjeomsorg

23 Februari, 2024 individ- och familjeomsorg

Kriminalitet bland unga minskar generellt men gängkriminaliteten ökar.

Gängkriminalitet, förankrad i komplexa socioekonomiska och psykosociala faktorer, utgör en utmaning för samhället. Trots tillgängliga kunskaper om risk- och skyddsfaktorer samt effektiv behandling för unga kriminella, används dessa insatser inte i tillräcklig omfattning. För att möta och förebygga gängkriminalitet krävs en ökad tillämpning av beprövade behandlingsprotokoll och en individanpassad strategi för att främja varaktig förändring inom målgruppen.

Hur kommer detta sig och kan vi utifrån gängkriminalitetens grundläggande orsaker bli bättre på att bemöta, behandla och även arbeta mer preventivt med målgruppen?

Det finns goda kunskaper kring risk- och skyddsfaktorer och det finns relativt framgångsrik behandling för de unga kriminella men insatserna används dessvärre inte i någon större utsträckning. 

Vad är det som är sannolika verksamma komponenter i dessa behandlingsprotokoll, vad behöver vi tänka på när vi möter målgruppen och hur kan vi som enskild individ blir bättre på att skapa förutsättningar för förändring hos de gängkriminella

Föreläsningens innehåll:

  • Gängkriminalitetens etiologi 
  • Screening och riskfaktorer
  • Bemötande - att tänka på i mötet med den gängkriminelle 
  • B12 – Ett forskningsbaserat påverkansprogram för unga kriminella

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

 

Föreläsare:

Bo Buhrman, legitimerad psykoterapeut KBT, Behandlingschef Humana

Dela video