Att bryta den negativa utveckling som svårigheter och traumatiska erfarenheter i barndomen kan ge

Individ- och familjeomsorg

25 September, 2023 individ- och familjeomsorg, metoder

Vad är hjälpsamt och vad vet vi egentligen om de insatser som ges i Sverige? I denna föreläsning kommer vi att belysa vilken kunskap och forskning som finns inom området och vad denna kunskap kan lära oss, för att vi ska kunna skapa tryggare och mer stabila uppväxtvillkor för barn. Vi är i en situation i Sverige där vi behöver ställa oss en del obekväma frågor och våga se hur det faktiskt ser ut; att vi faktiskt inte vet så mycket vilken effekt olika insatser har och att de insatser som ska vara till skydd och hjälp för barn i vissa fall bidrar till ytterligare skada. Hur villiga är vi att ta till oss den kunskapen, lära oss av tidigare misstag och ändra våra synsätt?

Del 3 - föreläsningens innehåll:

 • Kunskapsläget om insatser som ges till barn och familjer i Sverige - en kort övergripande genomgång om vad vi vet om insatser inom den sociala barnavården
 • Att vilja väl räcker inte - faran i att inte följa upp insatser och att i för hög grad gå på känsla
 • Från ett individfokus till ett relationellt fokus - vikten av att se barnet i sina olika sammanhang och att aktivt arbeta för att skapa stadigvarande och hållbara relationer
 • Skolans betydelse - hur en fungerande och kontinuerlig skolgång kan vara avgörande för barns framtid
 • Föräldrastöd och delaktighet - behovet av att ge föräldrar tillräckligt stöd och hjälp så att de kan vara närvarande och engagerade i sina barns liv, oavsett om barnen är hemma eller i samhällets vård.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fokusfredag i tre delar med Anne-Lie Säker:

 • Del 1 - 3 mars: Vad gör traumatiska händelser med oss och vad kan vi göra för att möta familjer med komplexa problem?
  Se inspelning: Klicka här 
 • Del 2 - 12 maj: Att vända en hopplös situation - hur strukturerad öppenvård kan göra skillnad för familjer i kris -
  Se inspelning: Klicka här
 • Del 3 - hösten 2023: Att bryta den negativa utveckling som svårigheter och traumatiska erfarenheter i barndomen kan ge. Vad är hjälpsamt och vad vet vi egentligen om de insatser som ges i Sverige?

Föreläsare:
Anne-Lie Säker - Metodgarant IHF och Doktorand, Humana

Dela video