Presentation av Humanas Nya Bedömningsmanual och TryggFam

Metoder

Här presenteras vår nya metod för att bedöma familjer som vill bli familjehem. Vi kommer även berätta om hur vi arbetar i familjehemsvården inom Humana, vår proaktiva uppföljning samt handledning.

Humana har under senaste åren utvecklat en egen bedömningsmanual, som vi kallar den ”Nya Bedömningsmanualen”. Denna beskriver hur vi arbetar från intresseanmälan till slutbedömning och innehåller bland annat en ny, framtagen djupintervju att genomföra med familjehem som vill bli familjehem.

På föreläsningen kommer vi även berätta hur vi arbetar med uppföljning och handledning när ett barn flyttar in till något av våra familjehem, vilket kommer från en manual vi kallar TryggFam . TryggFam är en beskrivning hur vi arbetar under en familjehemsplacering för att motverka riskfaktorer och främja skyddsfaktorer. 

 

Läs mer om Tryggfam här. 

 

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Föreläsare:
Linda Klingwall - 
Metodgarant, Humana
Ulla Hannu - Familjehemskonsulent, Humana

Dela video