Ett nytt korttidsprogram, B12 - för unga som begår brott

Metoder

Kriminalitet i vissa ungdomsgrupper har ökat i Sverige de senaste åren och behandlingsalternativen för målgruppen är begränsad. Forskning visar att behandlingsprogram för ungdomar, där fokus ligger på inlärningspsykologi generellt och kognitiva interventioner i synnerhet, kan ha bättre effekt än liknande program för vuxna. B12 togs fram utifrån en generell efterfrågan på ett lättillgängligt korttidsprogram med tydlig förankring i beprövad erfarenhet och aktuell forskning.


Föreläsningens innehåll:

  • Forskning om unga kriminella
  • Framgångsrika interventioner
  • Innehåll i B12-manualen
  • Planering för programmet

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:
Bo Buhrman - 
Behandlingschef Barn och unga, Humana
Jörgen Andersson - Metodchef, Humana

Dela video