Att använda validering i vardagsprat, bemötande och behandling

Metoder

Validering är ett förhållningssätt som kommer från DBT (Dialektisk beteendeterapi). Det kan översättas med ”att bekräfta det som är giltigt”. Under föreläsningen ges en bakgrund till begreppet, samt exempel på när det kan vara ett effektivt sätt att bemöta en känslomässigt upprörd person på. Det motsatta, att "invalidera", tas också upp.

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är Validering?
  • Vad är Invalidering?
  • När kan Validering vara användbart?
  • Hur kan jag träna på att Validera i mitt arbete?

 

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Föreläsare:
Jonas Wallander - 
Psykolog med KBT-inriktning, vidareutbildad i dialektisk beteendeterapi (DBT), Humana

Dela video