Connect - Ett traumamedvetet program baserat på anknytningsteori

Metoder

12 November, 2021 individ- och familjeomsorg, metoder

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning. Programmet fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning samt föräldrars och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet.


Föreläsningens innehåll:

  • Vad är Connect? Connects nio anknytningsprinciper
  • Vilka är de verksamma komponenterna i Connect?
  • Hur ser forskningsläget för Connect ut?
  • Om jag vill utbilda mig i Connect, hur gör jag?

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:
Eva Yamba Yamba - 
Utbildare, Humana
Ulla Hannu - Utbildare, Humana

Dela video