Förstärkt stödboende - för ungdomar med omfattande behov av stöd och behandling utifrån behov

Barn och ungdomar

Varmt välkommen till en digital informationsträff om en ny modell för några av Humanas stödboenden.

Inom dessa stödboenden kommer vi med den nya modellen därmed att kunna ta emot ungdomar som även är i behov av behandling och säkerställa att de får bästa förutsättningar utifrån sina behov.

Förstärkt stödboende är framtaget med inspiration av TFCO, ett manualbaserat beteendeträningsprogram. Grunden i modellen är att vi arbetar i team kring ungdomen och att placeringstiden är indelad i 4 olika faser med olika intensitet. Förstärkt stödboende kan ske som utsluss från HVB eller SIS, efter placering i familjehem eller som fristående alternativ.

Informationsträffens innehåll

  • Kort om TFCO – Vilka är de viktigaste grundstenarna inom TFCO? 
  • Förstärkt stödboende – Hur fungerar modellen i praktiken?
  • Frågestund

Digitala informationsträffen är ca 30 minuter lång.

Föreläsare:
Anna Falk - 
Projektledare, Stödboende nationellt inom Familjehem och Öppenvård, Humana
Tina Ahourdan - Enhetschef, Stödboende och TFCO i Linköping, Humana

Dela video