Barns utsatthet på nätet – så kan vi se, förstå, ställa frågor och hjälpa vidare

Barn och ungdomar

27 April, 2023 barn och ungdomar

Journalist och författare Caroline Engvall tar upp aktuella fakta om såväl brotten som barnen och förövarna. Dessutom ges verktyg för att se signaler på utsatthet, ställa frågor och hjälpa vidare. Föreläsningen kommer att spelas in och skickas ut till alla registrerade deltagare i efterhand. (Läs mer om Caroline Engvall - klicka här) 

Barns utsatthet på nätet är ett alltmer aktuellt och allvarligt problem som kräver uppmärksamhet från samhället. Statistik visar att en av fyra ungdomar utsatts för sexuella övergrepp - och sexualbrott mot barn sker både offline och online. För att förebygga och upptäcka eventuella övergrepp är det viktigt att föräldrar och de som arbetar med barn är medvetna om dessa risker och att barnen ges utbildning och verktyg för att skydda sig själva, men också veta var gränsen går så att de inte utsätter andra för brott.

Samhället som helhet måste ta ansvar för att skydda barn från farorna på nätet. Du kan göra skillnad. 

Föreläsningens innehåll:*

 • Aktuella fakta
 • Sexualbrotten off- och online
 • Vilka är barnen som drabbas?
 • Varför skickar barn bilder på nätet?
 • Skuldfrågan
 • Förövare och deras metoder
 • Riskgrupper 
 • Konsekvenser av sexualbrott
 • Att upptäcka/avslöjandet
 • Om något har hänt
 • Att förebygga

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

*Den 27 april är det också nationella familjehemmens dag, därför har vi med oss familjehemskonsulent My Fall i anslutning till detta för att berätta om samhällets utmaningar med behovet av familjehem. Detta direkt efter föreläsningen för de som är intresserade och beräknas hålla igång i ca 15 minuter.

Föreläsare: Caroline Engvall - Journalist, författare och föreläsare

Dela video