En föreläsning om barn på HVB!

Barn och ungdomar

Att placera ett barn utanför sin familj kan vara en traumatisk händelse både för barn och vårdnadshavare. Humana bedriver sedan många år framgångsrik HVB-behandling för yngre barn och vill skapa diskussion kring hur vi utformar insatser för yngre barn och deras familjer.


Vad är viktigt vid utformning av HVB-behandling för barn 8-14 år?
Under föreläsning kommer vi bl.a. att diskutera följande frågeställningar:

  • Vad är viktigt att tänka på som socialsekreterare vid placering av barn 8-14 år på HVB?
  • Fungerande behandling och fallgropar att undvika
  • Bemötande och att hantera våldsamt beteenden och känsloutbrott hos barn
  • Samarbete med skola och vårdnadshavare

 

Digitala föreläsningen leds av

  • Ulrik Bonnevier, socionom med 25 års erfarenhet av behandling av barn och familjer i öppenvård, familjehemsvård och på HVB
  • Elin Damberg, leg. psykolog
  • Ingela Berglund, behandlingssamordnare på Sonrisagården


Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Datum: Torsdag 27 maj kl 11.00-12.00

Dela video