En föreläsning om barn på HVB!

Föreläsningar

Att placera ett barn utanför sin familj kan vara en traumatisk händelse både för barn och vårdnadshavare. Humana bedriver sedan många år framgångsrik HVB-behandling för yngre barn och vill skapa diskussion kring hur vi utformar insatser för yngre barn och deras familjer.


Vad är viktigt vid utformning av HVB-behandling för barn 8-14 år?
Under föreläsning kommer vi bl.a. att diskutera följande frågeställningar:

  • Vad är viktigt att tänka på som socialsekreterare vid placering av barn 8-14 år på HVB?
  • Fungerande behandling och fallgropar att undvika
  • Bemötande och att hantera våldsamt beteenden och känsloutbrott hos barn
  • Samarbete med skola och vårdnadshavare

 

Digitala föreläsningen leds av

  • Ulrik Bonnevier, socionom med 25 års erfarenhet av behandling av barn och familjer i öppenvård, familjehemsvård och på HVB
  • Elin Damberg, leg. psykolog
  • Ingela Berglund, behandlingssamordnare på Sonrisagården


Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Datum: Torsdag 27 maj kl 11.00-12.00

Dela video