Barn som uppvisar sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem. Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, institutioner och liknande.

Föreläsningen tar översiktligt upp följande delområden:

  • Sexualitet 
  • Ungas sexuella utveckling – vad är vanligt, vad är avvikande?
  • Sex som skadar, sexuella övergrepp
  • Ärendehandläggning utredning, skydd och behandling 

Vad bör vi tänka på när barn uppvisar sexuella beteendeproblem, eller utsätter andra? Vad är viktigast? Vad anses som normal sexuell utveckling? Hur påverkar porr barn idag? Varför är det viktigt att göra bedömningar av barns sexuella beteenden som en del i behandlingsplanering för barnet och familjen hen bor i?

Längd: 60 min

Föreläsare:
Linda Palmdell - Metodgarant, KIBB utbildare/handledare, Humana

Dela video