LSS-berättigade individer med ett missbruk – vikten av samverkan!

LSS

Föreläsningens innehåll 

- Vad vi kan göra inom ramen för LSS

- Vikten av samverkan mellan LSS och SOL

- Hur kan missbruksbehandling görs tillgänglig för målgruppen

- Hur kan vi stötta personer som inte vill ha behandling

Längd: 60 min

Från: Fredag 12 februari kl 11.00-11.45

Dela video