Digital föreläsning om LSS – För dig som arbetar på en LSS-verksamhet

LSS

25 Februari, 2021 individ- och familjeomsorg, lss

Varmt välkommen på digital föreläsning om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Föreläsningen är för dig som arbetar inom en LSS-verksamhet (boende/daglig verksamhet/korttids) eller bara vill veta mer.

Sedan snart 30 år har Sverige en särskild lag för personer med funktionsnedsättning – LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en lag som medför rätt till särskilda insatser för de individer som är i mest behov av stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Det är också en lag som ställer stora krav på de som ska utföra dessa insatser, både vad gäller kunskap om lagen i sig men också på att, hela tiden och i varje situation, arbeta utifrån lagens krav på individens rätt till exv. självbestämmande och inflytande.

Föreläsningens innehåll:

• Varför finns LSS och vad är syftet och målet med lagen? 

• Vilka insatser finns och vem har rätt att söka dem? 

• Vilka utmaningar finns det i att arbeta i LSS-verksamhet och hur kan vi ta oss an dem?

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Föreläsare:
Jessica Persson - 
Metodhandledare KMU, Humana

Dela video