Investera i ditt föräldraskap: Bli en bättre förälder och öka chansen för ditt barn att få ett gott liv!

Individ- och familjeomsorg

13 Oktober, 2023 metoder

Vissa föräldraegenskaper och förmågor är kopplade till olika hälsoeffekter hos barnen under deras uppväxt. Det positiva är att dessa egenskaper ofta sker naturligt hos många av oss, men de kan även tränas och utvecklas. På så sätt ökar vi möjligheterna och chanserna för våra barn att få ett bättre liv med flera hälso-, skol-/arbets- och relationsvinster!

Målet med denna föreläsning är att dela med oss av den kunskap vi har erhållit genom många års forskning om ett tryggt föräldraskap och dess betydelse för att ge barnen goda förutsättningar att leva ett gott liv. 

Vi kommer att diskutera barnets utveckling från spädbarnsstadiet och hur vi utvecklar våra mönster och beteenden som föräldrar. Vi kommer också att utforska hur vårt samspel med barnen påverkar deras utveckling i olika riktningar. Vad kan vi förvänta oss av våra barn om vi kan vara "tillräckligt bra" som föräldrar? Å andra sidan, vilka risker står vi inför om vi inte lyckas fullt ut? Kan vi göra något åt det om vi känner att vi inte är tillräckliga? Vad vet vi, baserat på forskning, om detta idag?

Föreläsningens innehåll:

  • Vad vet vi om att vara en tillräckligt bra förälder?
  • Från föräldraskapsperspektivet - vad ökar chanserna för att mitt barn ska få ett gott liv?
  • Vilka risker finns det om vi som föräldrar inte räcker till?
  • Vad kan jag göra? Är det möjligt att förändra?

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fokusfredag i tre delar med Lisa Skutin:

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:

Lisa Skutin, socionom och metodgarant Connect

Dela video