Arbeta evidensbaserat för att skapa trygga relationer till barn

Individ- och familjeomsorg

Det finns inga enkla förklaringar till varför vissa barn och unga utvecklar normbrytande beteende eller t.ex. psykisk ohälsa. Det är svårt att säkerställa absoluta orsakssamband när det gäller mänskligt beteende. Dessutom är det sällan som bara en eller få faktorer orsakar ett beteende eller en specifik situation. Det här är komplext, men det vi vet är att risk- och skyddsfaktorer samspelar och påverkar varandra i olika riktningar och på olika nivåer. I den här föreläsningen ska vi prata om hur man kan arbeta med ett evidensbaserat föräldrastödsprogram som riktar sig till både föräldrar och familjehem. Programmet fokuserar på att stärka deras relationer till sina barn och på att de ska utveckla de komponenter som vi vet ingår i en trygg anknytning. Att stärka skyddsfaktorer i relationerna utgör en motvikt till både nutida- och framtida riskfaktorer. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fokusfredag i tre delar med Lisa Skutin:

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

 

Föreläsare:

Lisa Skutin - Socionom, handledare och utbildare i Connect samt metodgarant för Connect, Humana

Ulla Hannu - Utbildare och handledare, Humana

Dela video