Vad är personlig assistans? (del 3)

Personlig assistans

04 Februari, 2021 lss, personlig assistans

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS!

Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) är till för att hjälpa personer med funktionsvariationer att kunna leva ett liv som alla andra. Vem som har rätt till hjälp, vilken hjälp finns det att få och hur det går till är några av frågorna som du kommer att få svar på.

Om föreläsningen – Vad är personlig assistans? (del3)

I LSS-lagen finns det tio olika insatser som man kan söka, där personlig assistans är den andra. 

När man har fått en större funktionsnedsättning som barn eller vuxen, klarar man inte livet helt själv. Man måste ha stöd av en annan person, för att leva ett bra liv. LSS är tydlig med att man via lagen ska kunna leva livet som alla andra.

 Följ med vår föreläsare Erik Wahlgren när han förklarar vad personlig assistans innebär. I denna föreläsning går vi igenom steg för steg vad som ingår i grundläggande behov, hur ansöker man om assistans samt hur man överklagar till domstol.  

Målgrupp
Den vänder sig till alla som vill få mer insikt om LSS, personer med funktionsvariationer och yrkesverksamma inom exempelvis boenden, kortis, daglig verksamhet, personlig assistans eller annan verksamhet där man arbetar med LSS-insatser.

Talare och kontakt Erik Wahlgren, Assistansrådgivningen  

 

Dela video