Råd och stöd inom LSS (del 2)

Personlig assistans

14 Januari, 2021 lss, personlig assistans

Välkommen till Humana Assistans digitala föreläsningsserie i 11 delar om LSS!

Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) är till för att hjälpa personer med funktionsvariationer att kunna leva ett liv som alla andra. Vem som har rätt till hjälp, vilken hjälp finns det att få och hur det går till är några av frågorna som du kommer att få svar på.

Om föreläsningen – Råd och stöd (del 2)

I LSS-lagen finns det tio olika insatser som man kan söka, där Råd och stöd är den första. Vem har hand om Råd och stöd i din region? Vem kan få Råd och stöd? Följ med vår föreläsare Erik Wahlgren när han förklarar vad insatsen innebär. Föreläsningen är gratis och är ca. 15 minuter lång.

Målgrupp:
Den vänder sig till alla som vill få mer insikt om LSS, personer med funktionsvariationer och yrkesverksamma inom exempelvis boenden, kortis, daglig verksamhet, personlig assistans eller annan verksamhet där man arbetar med LSS-insatser.

Talare och kontakt
Erik Wahlgren, Assistansrådgivningen 

 

Dela video