Psykiskt mående och självskadande hos transpersoner – en fråga om inkludering och bemötande

Individ- och familjeomsorg

29 Oktober, 2021 individ- och familjeomsorg

Transpersoner är ett paraplybegrepp, där den gemensamma nämnaren är att könsidentiteten och/eller könsuttrycket inte stämmer överens med det juridiska kön som tilldelats vid födseln. Psykiskt dåligt mående, självskadebeteende och suicidförsök är mer vanligt i denna grupp, jämfört med hos Cispersoner. Ofta upplever Transpersoner att de blir exkluderade, ifrågasatta och diskriminerade, vilket bidrar till det dåliga måendet. Under denna föreläsning läggs fokus på definitioner, hur det dåliga måendet kan yttra sig, och hur omgivningen bäst kan hantera och bemöta de Transpersoner som utsätts.  


Föreläsningens innehåll:

  • Vad innebär transbegreppet?
  • Hur definieras självskadebeteende?
  • På vilket sätt är Transpersoner mer drabbade av psykisk ohälsa?
  • Hur kan ett bra bemötande bidra till inkluderande?

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:
Jonas Wallander - Psykolog, Humana

Dela video