Kombinerade vård- och stödinsatser, LARO behandling och "Bostad med stöd"

Individ- och familjeomsorg

Tema för föreläsningen är hur riktade och samordnade insatser inom Humana tillsammans med er kan bidra till hållbar rehabilitering för patienter som behöver kombinerade insatser såsom LARO i kombination med ”Bostad med stöd”. 

Föreläsningen riktar sig till er inom socialtjänsten och handlar om vad vi kan erbjuda inom SoL, LVM och kriminalvård under ett och samma paraply av vårdinsatser. Våra behandlingserbjudanden ger patienterna de bästa förutsättningar för drogfrihet samt leder till kostnadseffektivitet och minskat lidande.


Områden vi kommer att belysa, problematisera och visa lösningsförslag på är bland annat:

  • Målgruppens svårigheter
  • Vart behövs stödet?
  • Humanas erfarenhet av stödinsatser inom LARO-behandling/rehabilitering


Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Föreläsare:
Monica Nyman -
Verksamhetschef, Humana
Jessica Anderssoon - Enhetschef, Humana

Dela video