Introduktion till Självmedkänsla - “Vad vi motstår- det kvarstår. Det vi känner- kan vi läka”

Individ- och familjeomsorg

När vi upplever känslomässig smärta tenderar vi vanligtvis att motstå vår upplevelse på något sätt: vi bekämpar den och försöker fly från den, vilket bara ökar vårt lidande. Forskning visar att när man närmar sig lidandet och relaterar till det med värme, förståelse och vänlighet hjälper det till att förbättra vårt emotionella och fysiska välbefinnande.


Föreläsningen erbjuder dels ett teoretiskt ramverk för självmedkänslan, dels exempel på guidade övningar för hur man kan använda självmedkänsla både för egen del och för personer vi möter i vårt sociala arbete.


Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Datum: Fredag 11 juni kl 8.30-9.30

Dela video