Hedersrelaterat våld och förtryck

Individ- och familjeomsorg

10 December, 2021 individ- och familjeomsorg

Ett av världens största samhällsproblem är våld mot kvinnor och barn. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problematiken grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet. Problemområdet är invecklat och känsligt och offren är vanligtvis unga och sårbara. Hedersförtryck utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck och utövas oftast inte av en enskild man mot en enskild kvinna. Det grövsta våldet är i regel välplanerat och både män och kvinnor utsätts.


Föreläsningens innehåll:

  • Att arbeta med yttre och inre skydd
  • Uppbrottsprocessen
  • Sårbarhetsfaktorer hos våldsutsatta

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:
Naska Ismail - 
Metodgarant, Humana

Dela video