Förvärvad hjärnskada - vad är det och vilka konsekvenser kan det ge för personen som drabbas och för de anhöriga

Individ- och familjeomsorg

Hjärnan är komplex och styr alla fysiska och mentala funktioner. Vid en hjärnskada kan i stort sett vilken funktion som helst påverkas. Konsekvenserna av en hjärnskada kan därför variera beroende på vilken typ av hjärnskada som man har åsamkats, dess placering och svårighetsgrad.

Förvärvad hjärnskada kan uppkomma på grund av sjukdomar som stroke, hjärntumör, hjärn- eller hjärnhinneinflammation. En förvärvad hjärnskada kan också uppstå efter syrebrist vid till exempel drunkningstillbud eller hjärtstillestånd (anoxisk skada). Den drabbar hela hjärnan och kan leda till funktionsnedsättningar inom en rad områden. Andra anledningar kan vara förgiftningar (gifter som lösningsmedel i färger och kemiskt framställda material), missbruk av olika typer av droger eller strålningsskador.


Föreläsningens innehåll:

  • Hur uppstår hjärnskador och vilka typer av hjärnskador finns det?
  • Olika hjärnskador uppstår beroende på vilken del av hjärnan som är skadad. Vilka symtom ser man?
  • Varför är rehab viktigt och vilka möjligheter finns det för hjärnan att återhämta sig?
  • Ångest och depression i samband med hjärnskada
  • Vad finns det för stöd till anhöriga?


Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca en timme lång.

Föreläsare: 
Cecilia Boestad - 
Förbundssekreterare

Dela video