Att vara familjehem samt Lågaffektivt bemötande, LAB

Individ- och familjeomsorg

En föreläsning för dig som är nyfiken på att vara familjehem. Under föreläsningen kommer vi att berätta hur det är att vara familjehem, beskriva vår familjehemsverksamhet samt ta del av en föreläsning om Lågaffektivt bemötande, LAB. Ett lågaffektivt förhållningssätt kan du med fördel ha användning av i alla relationer.

Föreläsningens innehåll:

• Genomgång hur det är att vara familjehem

• Frågestund

• Lär dig om Lågaffektivt bemötande, LAB

• Frågestund om LAB

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende. Ofta handlar det om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens.

Genom att tillämpa tre principer i mötet med andra människor så behöver vi inte känna oss maktlösa när vi möter ett problemskapande beteende (ansvarsprincipen, kontrollprincipen samt principen om affektsmitta). Vi kommer att fokusera på vad stress gör med oss människor samt på strategier för stressreducering hos föräldrar och barn. 

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca två timmar lång.

Föreläsare: 
Charlotte Selin - 
Enhetschef, Humana
Peter Helin - Utbildning & metodhandledning, Humana
Johan Fröberg - Utbildning & metodhandledning, Humana

Dela video