Taggad med äldreomsorg

01:00:36
29 Oktober, 2021 | Äldreomsorg

Vem får ta beslut åt min förälder som har demens?

Frågan speglar en av de juridiska utmaningar som finns inom äldreomsorgen. På detta webbinarie...

56:47
01 Oktober, 2021 | Äldreomsorg

Fallprevention i praktiken

Det är vanligt att äldre faller och en stor del av arbetet inom äldreomsorgen är att förebygga...

01:00:05
03 September, 2021 | Metoder

Inblick i MI – en personcentrerad samtalsmetod

Varmt välkommen till ett webbseminarium gällande MI – motiverande samtal. MI – Motiverande...

57:25
28 Maj, 2021 | Äldreomsorg

Kontinuerligt lärande för framtidens äldreomsorg

Genom att satsa på lättillgängliga utbildningar med kvalitetssäkrat innehåll och tydlig...

01:00:16
19 Mars, 2021 | Äldreomsorg

Bygga för framtidens äldreomsorg

Genom att satsa på kvalitet, design och innovation skapar vi framtidens äldreboenden. På det här...

04:17
10 Mars, 2021 | Äldreomsorg

Bygga för framtidens äldreomsorg

Visning av ett av våra boenden i Östhamra