Stigar genom labyrinten: Att navigera behandling och rehabilitering för unga med sexuellt utagerande beteende

Barn och ungdomar

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland professionella. Hur kan vi bedöma riskerna för framtida övergrepp, och hur vet vi vad som behöver ske för att minska återfallen? Hur går en behandling till, och vad behöver personer i ungdomens nätverk bidra med, för att främja en prosocial utveckling? Föreläsningen kan ge svar på dessa frågor, och bidra till en nyanserad bild av denna svåra målgrupp.

Föreläsningens innehåll:

  • Introduktion 
  • Systemisk Perspektiv 
  • Bedömning av återfallsrisk samt behandlingsbehov 
  • Övergreppsspecifik behandling

Föreläsare:
Jonas Wallander - Leg. psykolog, Humana

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig. 

Dela video