Så kan samhället minska utanförskap och bryta kriminalitet – TFCO-metoden: rekommenderas av Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg

06 Maj, 2024

Vad innebär det för en individ att hamna i utanförskap och kriminalitet? Flera studier visar att TFCO (Treatment Foster Care Oregon) bidrar till att bryta utanförskap och exkludering. Forskning visar att det finns en stor nyttoeffekt med metoden på både individ- och samhällsnivå. Under denna föreläsning ligger fokus på att tydliggöra metoden och dess möjligheter samt hur du kan använda den.

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är TFCO? 
  • Vikten av att minska utanförskap  
  • TFCO i forskningen  
  • Samhällsnyttan och ekonomiska fördelar  
  • Hur det går till att starta ett eget TFCO-team  

Behovet av evidensbaserade, förebyggande åtgärder är stort. Därför rekommenderar Socialstyrelsen TFCO som insats.  

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live?
Registrera dig ändå, du får länken till den inspelade versionen i efterhand och kan se föreläsningen när det passar dig. 

Föreläsare

Dela video