Digitalt verktyg skapar samverkan kring barn och ungas behov

Individ- och familjeomsorg

03 Juni, 2022

Varmt välkommen till en digital föreläsning med Nicolina Fransson, Sociologi fil.mast, barn- och familjeterapeut samt VD och grundare av Ommej.

Fler barn och unga än någonsin rapporterar att de mår dåligt. I Sverige har suicid blivit den vanligaste dödsorsaken för ungdomar mellan 15-19 år. 5% av Sveriges BNP går till psykisk ohälsa. Samtidigt är köerna till hjälp långa och många unga faller mellan stolarna. Forskarna är eniga om att för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är det en förutsättning att vi får bukt med den växande psykiska ohälsan. Så vad krävs för att öka ungas välmående och framtidstro?

I den här föreläsningen berättar Nicolina Fransson, VD och grundare av den digitala tjänsten Ommej, om hur barn och ungas psykiska hälsa på olika sätt står i centrum för att nå en hållbar framtid. Föreläsningen berör också hur nya lagkrav från barnkonventionen och nya socialtjänstlagen, samt krav på förebyggande insatser och också sociala investeringar kan uppfyllas genom att offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle mobiliserar sina resurser och samverkar.

Föreläsningens innehåll:

  • Nuläge - en ökande psykisk ohälsa
  • Att vända trenden - nya lagkrav och arbetssätt
  • Möjligheterna med Ommej

Digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Föreläsare:
Nicolina Fransson - 
VD och grundare av Ommej

Dela video